top of page

O soutěži

„Zachraňte plcha velkého“ je název soutěže pro děti ve věkové kategorii 5 – 15 let. Cílem soutěže je upozornit na chráněné živočichy v centru Prahy, v Petřínských sadech a v Lobkovické zahradě a na celou faunu a flóru v centru naší metropole. Žije zde nejen plch velký, ale také strakapoud prostřední, lejsek šedý, netopýr rezavý a další živočichové.

Soutěž, kterou vyhlašuje Petřínská iniciativa ve spolupráci s Werichovou vilou a připravujeme spolupráci s Národním muzeem - Českým muzeem hudby, a jejímiž patrony jsou paní Mgr. Eva Špačková, přírodovědec RNDr. Jiří Sádlo a ochránce zvířat JUDr. Jiří Pospíšil, má za úkol upozornit na tyto chráněné živočichy, a bránit jejich vyhubení.

Soutěží se ve dvou kategoriích:
 

1/ Výtvarná kategorie – kresba, grafika nebo malba do formátu A3

2/ Literární kategorie  – poezie nebo próza do 250 slov

Výtvarná díla

Seznam výherců:

Starší žáci 

malba
1. místo - Tereza Vostatková
1. místo - Sophie Heilová
1. místo - Natalie Krajuškina
2. místo - Ráchel Vojáčková
2. místo - Eliška Zemanová
2. místo - Adam Sedmihradský

3. místo - Kamila Vyhnalová
3. místo - Robin Pugner
3. místo - Benjamin Burian

kresba
1. místo - Anastasia Gordijenko
1. místo - Anna Kmecová

2. místo - Ignác Bašta
3. místo - Brigita Plachá

kombinovaná technika
1. místo - Leonard Pinkava
2. místo - Naďa Šapovalova
2. místo - Jonáš Brejcha
3. místo - Kristian Kocman
3. místo - Tereza Lenská

objekt
1. místo - Barbora Schovancová
1. místo - Alžběta Mázlová
2. místo - Viola Terragni
3. místo - Anna Casiopeia Habart

literární útvar
1. místo - Alžběta Mázlová
2. místo - Sophie Heilová
3. místo - Klára Terragni

Příběh
1. místo - Alexandr Tomášek
2. místo - Lea Libosvárová
3. místo - Ondřej Kopřiva
3. místo - Sofie Bicci

 

Mladší žáci 

malba
1. místo - Magdaléna Hrbková
1. místo - Ráchel Košnarová
2. místo - Vincent Neužil
2. místo - Noemi Terragni

3. místo - Ella Šímová

Kombinovaná technika
1. místo - Noemi Terragni
2. místo - Laura Matuchová

kresba
1. místo - Jason Alexandrides
1. místo - Stella Slavíčková

2. místo - Stella Slavíčková
3. místo - Pietro Tinella
3. místo - Benjamin Balcařík

objekt
1. místo - Mikuláš Mrázek

 

Literární útvar
1. místo - Stella Kuchařová
2. místo - Zoe May Moss
3. místo - Zuzana Štáfková

bottom of page